O konferencji

Serdecznie zapraszamy na II konferencję „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Fundacji SYNAPSIS
„Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm”

TERMIN:    24 marca 2018
MIEJSCE:    Warszawa, ul. Miecznikowa 1, Wydział Biologii UW
CENA:        180 zł

Naszym celem jest przedstawienie Państwu najnowszych wyników badań dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektum autyzmu, polskich wersji narzędzi przeznaczonych do identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi, wykorzystania nowych technologii w diagnozie wczesnego rozwoju i ich praktycznych zastosowań oraz medycznych aspektów diagnozowania autyzmu. Ponadto przewidziany jest warsztat dotyczący rozpoznawania nieprawidłowości w zachowaniach społeczno–komunikacyjnych małego dziecka. Konferencji towarzyszyć będzie dyskusja panelowa oraz sesja plakatowa.

Konferencja jest skierowana do osób pracujących z małymi dziećmi, zajmujących się oceną ich funkcjonowania oraz wszelkimi formami wspomagania rozwoju m.in.: przedstawicieli środowiska medycznego, psychologów, nauczycieli, opiekunów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów oraz studentów tych kierunków.

Przed zarejestrowaniem się, prosimy zapoznać się z Regulaminem konferencji.

Program

8:00 – 9:20

REJESTRACJA

9:20 – 9:30

OTWARCIE KONFERENCJI
Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS Michał Wroniszewski

9:30 – 10:30

WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. dr hab. Ewa Pisula (Uniwersytet Warszawski)
Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu – możliwości i wyzwania

10:30 – 10:50

PRZERWA KAWOWA

10:50 – 12:30

NARZĘDZIA DO WCZESNEGO IDENTYFIKOWANIA DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI

10.50 – 11.10   dr Zuzanna Domasiewicz (Fundacja SYNAPSIS)
Polskie wersje M–CHAT–R i Q–CHAT – kwestionariuszy do badań przesiewowych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

11.10 – 11.30   dr Joanna Kwasiborska-Dudek (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Centrum Adesse)
Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu przy użyciu
narzędzi SACS-R

11.30 – 11.50   dr Izabela Chojnicka (Uniwersytet Warszawski)
Przydatność Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 w praktyce klinicznej

11.50 – 12.10   dr Alicja Niedźwiecka (Uniwersytet Warszawski)
Przetwarzanie informacji zmysłowych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ocena za pomocą Profilu Sensorycznego Niemowlęcia i Małego Dziecka (ITSP)

12.10 – 12.30   dr Rafał Kawa (Uniwersytet Warszawski)
Inwentarz pierwszego roku (FYI) – narzędzie przesiewowe do wykrywania ryzyka wystąpienia ASD u dzieci w wieku 12 miesięcy

12:30 – 13:30

SESJA PLAKATOWA, LUNCH (zimny bufet)

13:30 – 14:45

WARSZTAT „DZIECKO CI NIE POWIE…”
mgr Agata Bujnik (Fundacja SYNAPSIS)
Na co zwrócić uwagę w rozwoju społeczno-komunikacyjnym małego dziecka?

14:45 – 15:00

PRZERWA KAWOWA

15:00 – 16:00

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU – OBSZARY POSZUKIWAŃ

15.00 – 15.20   dr hab. Przemysław Tomalski (Uniwersytet Warszawski)
Nowe technologie w diagnozie wczesnego rozwoju dziecka – perspektywy i wyzwania

15.20 –15.40   mgr Ewa Ramus (Neuro Device Group)
„SENSEAS – czyli jak technologia może obiektywnie pomóc terapeucie  w przeprowadzeniu diagnozy i terapii”

15.40 – 16.00   lek. med. specjalista psychiatra Michał Wroniszewski (Fundacja SYNAPSIS)
Medyczne aspekty wczesnego diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

16:00 – 16:50

DYSKUSJA PANELOWA
Jak wcześnie? Szanse oraz ryzyko badań przesiewowych i wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Prowadzenie:  dr Anna Waligórska (Uniwersytet SWPS, Centrum Terapii Autyzmu SOTIS)

16:50 – 17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prelegenci

Pedagog specjalny, od ponad 12 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzicami. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku do ukończenia 3 roku życia. Aktualnie kieruje zespołem diagnostyczno-konsultacyjnym w „Badabada” Programie Wczesnego Wykrywania Autyzmu  Fundacji SYNAPSIS. Stale poszerza swoje doświadczenia i podnosi kompetencje zawodowe w ramach konferencji i szkoleń z zakresu autyzmu oraz wczesnej interwencji m.in. ESDM, PECS, TEACCH. Uczestniczyła w projekcie walidacji polskich wersji narzędzi diagnostycznych ADOS-2 i ADI-R. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów dotyczące rozpoznawania u dzieci nieprawidłowości rozwojowych.

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia doktoranckie realizowała w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracowała w zespole Poradni Zaburzeń Komunikowania w Światowym Centrum Słuchu. Obecnie pracuje w zespole diagnostycznym Centrum Adesse. Współautorka wraz z Profesor Ewą Pisulą polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 i ADI-R oraz SSP-2 (Short Sensory Profile, Second Edition). Certyfikowany międzynarodowy szkoleniowiec z zastosowania narzędzia ADOS-2. Certyfikowana do badań naukowych narzędzia BOSCC, pierwszego narzędzia do monitorowania zmian w funkcjonowaniu dziecka z ASD w procesie interwencji.

Psycholog, pedagog, zawodowo związana z Fundacją SYNAPSIS. Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących narzędzi diagnostycznych, wczesnej interwencji oraz metod terapii zaburzeń rozwoju u dzieci (m.in. TEACCH, INSITE, ABA, ESDM, ADOS-2). Ukończyła Szkołę Trenerów Centrum TROP, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodziców, profesjonalistów i studentów. Bierze aktywny udział w projektach naukowych prowadzonych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Autorka publikacji dotyczących przede wszystkim sytuacji rodziców dzieci z ASD.

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania poznawczego oraz społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz poznawczych i behawioralnych metod wspieranie ich rozwoju. Jest autorem publikacji na temat aktywności eksploracyjnej dzieci z autyzmem, nasilenia objawów autyzmu u wysokofunkcjonujących kobiet i mężczyzn z ASD oraz rozwijania umiejętności społecznych i umiejętności komunikowania się osób z tym zaburzeniem.

Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, założycielka Centrum Adesse w Warszawie. Od ponad 18 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. Dzięki współpracy z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne sprowadziła do Polski narzędzia przesiewowe SACS-R do wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. We współpracy z Fundacją SYNAPSIS kontynuuje badania z użyciem SACS-R w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”.

Psycholog, pracuje w Katedrze Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie rozwoju we wczesnym dzieciństwie. W szczególności interesuje się wpływem jakości interakcji rodzic–dziecko na rozwój poznawczy w pierwszych latach życia. Obecnie realizuje również projekt Dobra–Noc, dotyczący ilości i jakości snu oraz zachowań związanych ze snem niemowląt i małych dzieci w Polsce.

Kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej, członkini Stowarzyszenia Autism–Europe, Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN. Główne zainteresowania naukowe to funkcjonowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, psychologiczna sytuacja ich rodzin, a także stres oraz radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży. Autorka monografii i artykułów w czasopismach naukowych dotyczących powyższej tematyki. Działa na rzecz wypracowania standardów diagnozy i terapii ASD w Polsce. Kierowała projektem adaptacji i walidacji polskiej wersji ADOS-2, współautorka podręcznika do tego testu.

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, magister Inżynier Biomedyczny z wykształcenia, pasjonatka innowacyjnych technologii w życiu prywatnym i zawodowym. Specjalistka z zakresu wideo–okulografii, zwolenniczka nieinwazyjnych metod pomiaru ludzkich reakcji oraz wykorzystania ich w praktycznych zastosowaniach. Na co dzień pracuje dla Neuro Device Group pomagając wdrażać rozwiązania eyetrackingowe, pomiary psychofizjologiczne oraz wirtualną rzeczywistość w projekty związane ze specjalistycznymi szkoleniami medycznymi, architekturą, muzealnictwem, badaniami użyteczności oraz innymi. Całym sercem zaangażowana w projekt SENSEAS, który zweryfikuje w jakim stopniu technologia może pomóc doświadczeniu i intuicji.

Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Babylab UW – laboratorium badania rozwoju mózgu i poznawczego niemowląt. W 2009 r. uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Londyńskiego (Wielka Brytania) w zakresie neurokognitywistyki rozwojowej, a w kolejnych latach badał wczesny wpływ doświadczenia ubóstwa na rozwój neuropoznawczy niemowląt na Uniwersytecie Wschodniego Londynu (Wielka Brytania). Publikuje w obszarze badań czynników ryzyka rozwoju neuropoznawczego z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania mózgu (EEG, NIRS). Od 2013 roku w ramach europejskich konsorcjów Eurosibs/EU-AIMS poszukuje wczesnych predyktorów autyzmu u niemowląt z rodzinnym ryzykiem tych zaburzeń.

Psycholog, adiunkt Uniwersytetu SWPS, diagnostka i psycholog w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS, członek Komisji ds. Autyzmu, członek Autism-Europe. Uczestniczyła w projekcie walidacji polskiej wersji ADOS-2, współwprowadzeniu do Polski testu STAT i modelu NPDC. Certyfikowana diagnostka ADOS-2 i STAT, certyfikowana trenerka APERS (model NPDC). Współtworzy w oparciu o badania naukowe i doświadczenie kliniczne rozwojowo-behawioralny program terapii w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. Współautorka treningu rozwijającego myślenie narracyjne dla osób z Zespołem Aspergera. Autorka publikacji na temat skuteczności oddziaływań terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu.

Specjalista psychiatra, trener treningów grupowych, terapeuta rodzinny oraz superwizor psychoterapii rekomendowany przez PTP. Współzałożyciel i prezes Fundacji SYNAPSIS, dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem, inicjator i kierownik Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”. Autor i redaktor publikacji dotyczących problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od ponad 30 lat zarówno jako rodzic osoby z autyzmem, jak i profesjonalista zaangażuje się w działania na rzecz wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom, rozwijając specjalistyczne programy terapii, rehabilitacji i edukacji.

Miejsce

Adres:
ul. I. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa
Budynek główny Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 19 marca 2018 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek Organizatora. 

Opisany proces rejestracji oraz zasady uczestnictwa w Konferencji znajdziecie Państwo w Regulaminie, czyli TUTAJ

Kontakt

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa

tel./fax: (+48 22) 825 87 42

Sprawy związane z konferencją prosimy kierować na adres:

e–mail: konferencjabadabada@synapsis.org.pl